Embaixador da China, Li Jinzhang, e vice-presidente Michel Temer

Embaixador da China, Li Jinzhang, e vice-presidente Michel Temer

Embaixador da China, Li Jinzhang, e vice-presidente Michel Temer

Embaixador da China, Li Jinzhang, e vice-presidente Michel Temer

Romério Cunha - VPR

Embaixador da China, Li Jinzhang, e vice-presidente Michel Temer

Embaixador da China, Li Jinzhang, e vice-presidente Michel Temer

Romério Cunha - VPR

Embaixador da China, Li Jinzhang, e vice-presidente Michel Temer

Embaixador da China, Li Jinzhang, e vice-presidente Michel Temer

Romério Cunha - VPR

Embaixador da China, Li Jinzhang, e vice-presidente Michel Temer

Embaixador da China, Li Jinzhang, e vice-presidente Michel Temer

Romério Cunha - VPR

Embaixador da China, Li Jinzhang, e vice-presidente Michel Temer

Embaixador da China, Li Jinzhang, e vice-presidente Michel Temer

Romério Cunha - VPR

Embaixador da China, Li Jinzhang, e vice-presidente Michel Temer

Embaixador da China, Li Jinzhang, e vice-presidente Michel Temer

Romério Cunha - VPR

Embaixador da China, Li Jinzhang, e vice-presidente Michel Temer

Embaixador da China, Li Jinzhang, e vice-presidente Michel Temer

Romério Cunha - VPR

Reportar erro